Distribució de material generalista als magatzems de construcció

ARLITA LECA 10-20 MM (sacs de 50 litres).

CALÇ CONSTRUCCIÓ CL 80 (sacs de 12 kg).

CIMENT BLANC  42,R (sacs de 25 kg).

PÒRTLAND (sacs de 35 kg).

MORTER. Som centre distribuïdor a Vilamalla del Grupo Cementos Portland Valderribas.