Estudis d’aïllament tèrmic i acústic

  • Comptem amb tècnics certificadors d’eficiència energètica d’edificis, i us oferim el projecte i el material per complir amb la normativa exigida.
  • Som especialistes en aïllament acústic. Us oferim l’assessorament i el material necessari per resoldre les problemàtiques de soroll (habitatges, restaurants, etc.).