Com són les plaques de guix laminat (PYL)

Exterior nau Placandreu Girona

Magatzem de Placandreu a Girona

Les plaques de guix laminat (conegudes com PYL) són un conjunt de materials i sistemes constructius dissenyats per a la construcció interior: envans, sostres i folrats de mur. Estan formades per un nucli de guix d’origen natural recobert per dues capes de cel·lulosa especial multifulla i es presenten en forma de tauler.

Es combinen amb els perfils, fets d’acer galvanitzat, que donen solidesa i consistència i, per tant, reforcen l’aïllament acústic i tèrmic.

Cada placa mesura entre 2 i 3 m de llarg per o,80 a 1,20 m d’ample, i el seu gruix oscil·la entre 6,5 i 19 mm.

Hi ha diferents tipus de plaques realitzades a partir de la peça base (guix i cel·lulosa) que inclouen en el seu interior i/o en el seu exterior altres elements, com fibra de vidre, olis a la silicona, etc… Tot això pensat perquè pugui adaptar-se a les necessitats i requisits tècnics de cada habitatge i espai.

Les plaques de guix laminat  compten amb múltiples avantatges: són un material no inflamable que es pot trepar, tallar, i a més tenen propietats aïllants (tèrmiques i acústiques) i reguladores de la humitat, la qual cosa les converteix en un sistema molt versàtil i amb múltiples aplicacions.

Vegeu la gamma de productes de guix laminat